Издателство Архимед Издателство Архимед Издателство Архимед
1 2 3

С радост и удовлетворение представяме системата „Заедно”, създадена през 2015 – 2017 г. от Пламен Паскалев, Здравка Паскалева и Ангелина Аврамова.

Темите в 3. и 4. подготвителна възрастова група са напълно синхронизирани, за да се улесни максимално работата в смесени групи.

Системата предоставя за всяко дете една обединена познавателна книжка (разделена на две части), която съдържа игрови задачи и въпроси по математика, български език и литература, околен свят, конструиране и технологии, изобразително изкуство и музика, както и приложения. Водещи са идеите за оптимална организация на учебния процес, интеграция между направленията и едновременно постигане на различни образователни цели в предимно игрова среда. Включена е диагностика на входа и изхода.

Development by Qubiqus Untitled Document