Издателство Архимед Издателство Архимед Издателство Архимед
1 2 3

Съгласно заповед РД09-1671 от 21.02.2017 г. на МОН: до 17.03.2017 г. училищата подават заявките си до първостепенните разпоредители с бюджет, а до 30.05.2017 г. се сключват договорите за доставка на учебници и учебни комплекти. Издателство „Архимед“ има готовност веднага да започне работа по договорите.

Тук можете да намерите новите учебници и помагала за 1. и 5. клас на издателство "Архимед" и на Института за образователни политики "Архимед и Диоген" и годишните разпределения по предмети за 1. и 5. клас. В процес на публикуване са и учебните помагала към учебниците за 5. клас, както и книгите за учителя към всеки учебен комплект.

Предоставяме единствено и само на всеки желаещ учител и ученик в България възможността да изтегли съдържанието на учебниците, помагалата и разпределенията, да го презапише само веднъж на произволен носител и да го разпечата в един единствен екземпляр за собствено ползване. За останалите граждани и институции и за всякакъв вид разпространение в повече от 1 екземпляр, авторските ни права не се предоставят по никакъв начин.

Development by Qubiqus Untitled Document